VAARVERHALEN VRAAG & AANBOD ZELFBOUWHOEK
     

 

 

 

ANAX training kajak veiligheidstest

Streven is om jaarlijks een certificering dag kajakveiligheidstest te organiseren, eventueel in
samenwerking met andere kanoverenigingen. Voorafgaand organiseren we 3 vrijdagavonden
oefeningen ter voorbereiding van de Kajakveiligheidstest* (KVT). Hierin komen alle vereisten van de
KVT aan de orde. Dit bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte.
Tijdens de training wordt de theorie aangestipt, aan iedere deelnemer is het de eigen
verantwoordelijkheid om zelf de theorie nader te bestuderen.
We onderzoeken nog de mogelijkheid om een EHBO training te laten verzorgen door een van de
Anax leden.
De instapeis voor KVT is KV‐A hebben. Dit mag het voormalig NKB certificaat zijn.

Vrijdagavond 1 - 19.00 – 22.00 uur
0p de wal:
-
stabiele zijligging; actie bij braken

Op het water:
- zwemmen in vaarkleding waarbij het zwem‐ of reddingsvest wordt gedragen;
- met een andere kanovaarder van gelijke niveau een derde redden;
- zelfstandig redden van een andere te water geraakte kanovaarder. De redder bepaalt
- volgens welke methode de drenkeling (op het water) weer in de boot komt;

Vrijdagavond 2 - 19.00 – 22.00 uur
Op de wal:
- preventie van en indien nodig actie bij onderkoeling; preventie van en indien nodig
- actie bij oververhitting;

Op het water:
-
redden van een omgeslagen kajakvaarder en gered worden d.m.v. de eskimo‐redding. Dit kan met de punt of parallel worden gedaan.
- De omgeslagen kajakvaarder verlaat hierbij de boot niet
- zelfredding
- all‐in redding

Vrijdagavond 3 - 19.00 – 22.00 uur
Op de wal:
-
coachen van een zwemmer naar de kant met een lijn en/of een ander voorwer

Op het water:
- een kanovaarder 20 m verplaatsen d.m.v. contactsleep
- een vermoeide kanovaarder l00 m slepen
- op de juiste manier benaderen van een spartelende zwemmer, deze l00 m vervoeren op de kano
- zodanig uit de kano springen dat deze rechtop blijft en met de kano naar de kant
- zwemmen over een afstand van 50 m.

Zaterdag - 9.00 – 17.00 uur Kajakveiligheidstest afnemen, theorie en praktijk
Kosten:
- voor leden geen cursuskosten;
- afsluiting met KVT examen 80,‐‐ p.p.
- afstemmen met Deventer of Lochem voor gezamenlijke examendag

Tijdsduur:
- 3 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur, afsluiting in de kantine
- afnemen examen theorie en praktijk, duurt 8 uu
-
Aantal deelnemers:
- minimaal 3, maximaal 8 personen.

*voor meer informatie verwijzen we naar de Kano vaardigheid A beschrijving zoals deze is te vinden op de website van het watersportverbond.

 


 

       
 

   Copyright ©Kanovereniging ANAX - Tichelerstraat 11, 7202 BC Zutphen - 0575 512 334